Империал партнерс ХХК

Стандарт, Индикатор

Стандарт, Индикатор

Pharmaceutical Research

 Стандарт бодис 

 

Химийн бодисын нэр

Олон улсын нэршил

Цэвэршилт 

Савлагаа 

1

Натрийн тиосульфат

  фиксаналь

Sodium thiosulfate

ficsanol

0.1H

10ш/хайрцаг

2

Натрийн суурь 

  фиксаналь

Sodium hydroxide 

Ficsonal

0.1H

10ш/хайрцаг

3

Натрийн хлорид 0,1N

  фиксаналь

Sodium chloride ficsanol

0.1H

10ш/хайрцаг

4

Калийн хлорид 0,1N

  Фиксаналь

Potassium chloride ficsanol

0.1H

10ш/хайрцаг

5

Азот хүчлийн мөнгө 0,1N 

  стандарт

Silver nitrate ficsanal

0.1H

1ш/хайрцаг

6

Давсны хүчлийн   

       Фиксаналь                     

Hydrochloric acid ficsanol

0.1H

10ш/хайрцаг

7

Трилон Б 

  Фиксаналь

EDTA Na ficsanol

0.1H

10ш/хайрцаг

8

Калийн суурийн   Фиксаналь

Potassium hydroxide ficsanol

0.1H

10ш/хайрцаг

9

Хөрсний стандарт SS2   100 гр

Soil standard

Matrix 

100гр

10

Кьелдали таблет

Kjeldahl  tablet

    -

100ш/сав

11

Анионуудын уусмал 

Anion multi element

Standart

F-, Cl-, NO2-,Br-,NO3-,PO43-,SO42-

100мл

12

Катионуудын уусмал

Cation multi element standart

NH4+,Ca2+,K-,Li+,Mg+,Na+

100мл

13

Фосфатын уусмал

Phosphate 

1000 ppm

100мл

14

Бромидын уусмал

Bromide

1000 ppm 

100мл

15

Аммониумын уусмал

Ammonia 

1000 ppm

100мл

16

Хлоридын уусмал

Chloride 

1000 ppm

100мл

17

Нитритын уусмал

Nitrite 

1000 ppm

100мл

18

Нитратын уусмал

Nitrate 

1000 ppm

100мл

19

Сульфатын уусмал

Sulfate 

1000 ppm

100мл

20

Мульти элемент

Multi element standart

100 ppm

100мл

21

Барийн уусмал

Barium 

1000 ppm

100мл

22

Борийн уусмал

Boron

1000 ppm

100мл

23

Төмөрийн уусмал

Iron 

1000 ppm

100мл

24

Зэсийн уусмал

Copper 

1000 ppm

100мл

25

Кадмийн уусмал

Cadmium 

1000 ppm

100мл

26

Калийн уусмал

Potassium 

1000 ppm

100мл

27

Кальцийн уусмал

Calcium 

1000 ppm

100мл

28

Кобальтийн уусмал

Cobalt 

1000 ppm

100мл

29

Магнийн уусмал

Magnesium 

1000 ppm

100мл

30

Манганий уусмал

Manganese 

1000 ppm

100мл

31

Молибденийн уусмал

molybdenum

1000 ppm

100мл

32

Мөнгөний уусмал

Silver 

1000 ppm

100мл

33

Натрийн уусмал

Sodium 

1000 ppm

100мл

34

Стронцийн уусмал

 

Strontium 

1000 ppm

100мл

35

Никелийн уусмал

Nickel 

1000 ppm

100мл

36

Селенийн уусмал

Selenium 

1000 ppm

100мл

37

Фторын уусмал

Fluoride 

1000 ppm

100мл

38

Сурьмагийн уусмал

Antinomy 

1000 ppm

100мл

39

Хартугалганы уусмал

Lead 

1000 ppm

100мл

40

Хөнгөнцагааны уусмал

Aluminium 

1000 ppm

100мл

41

Арсенийн уусмал

Arsenic

1000 ppm

100мл

42

Цайрын уусмал

Zinc

1000 ppm

100мл

43

Стандарт хий CH4

Standard gas methane

-

Баллон

44

Стандарт хий C6H6

Standard gas benzene

-

Баллон

45

Зууралдлагын стандарт

Cannon viscosity S6,N14,N35,N75

-

500мл

46

Карл фишер урвалж

Hydranal solvent composite-5

-

47

Гидрокарбон ойл

Hydrocarbon oil

-

500мл

48

Коностан стандарт

Conostan standard

-

500мл

49

PH буфер уусмал

Buffer solution

pH=4

500мл

50

PH буфер уусмал

Buffer solution

pH=7

500мл

51

PH буфер уусмал

Buffer solution

pH=9

500мл

52

Сахарозын уусмал 10%

Sucrose solution 10%

-

20мл

53

Сахарозын уусмал 20%

Sucrose solution 20%

-

20мл

54

Сахарозын уусмал 30%

Sucrose solution 30%

-

20мл

55

PH буфер уусмал

Buffer solution

pH=4.01

20мл

56

PH буфер уусмал

Buffer solution

pH=6.86

20мл

57

PH буфер уусмал

Buffer solution

pH=9.18

20мл

58

PH буфер уусмал

Buffer solution

pH=10.01

20мл

59

Калийн гидроксид

Potassium hydroxide

25%

 

250мл

60

Фосфорын хүчил

Phosphoric acid 81%

 

250мл

61

Устөрөгчийн хэт исэл

Hydrogen peroxide 11.9%

 

250мл

62

PH буфер уусмал

Buffer solution 

pH=2.77

250/500мл

63

PH буфер уусмал

Buffer solution 

pH=4

250/500мл

 

Индикатор

 

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Савлагаа

1

Алазирин ред

Alizarin red

C14H8O4

72-48-0

25г

2

Аланин

Alanine

C3H7NO2

338-69-2

25г

3

Барбитурын хүчил

Barbituric acid

C4H4N2O3

67-52-7

25г

4

Брилиантовын цэнхэр /хөх/

Brilliant blue

C47H50N3NaO7S2

6104-58-1

25г

5

Бром крезолын ногоон

Bromocresol green

C21H16Br2O5S

76-60-8

10г

6

Бром тимолын хөх

 

Bromothymol blue

C27H28O5Br2S

76-59-5

25г

7

Бром фенол хөх

Bromophenol blue

C19H10Br4O5S

115-39-9

25г

8

Гентион виолет

Gentian violet

C25N3H30Cl

548-62-9

25г

9

Гимзийн будаг

Giemsa stain

C48H50O4N4*H2O2O4

2437-29-8

25г

10

Граммын будаг 4ш

Gram of paint

***

***

100мл

11

Дифениламин

Diphenylamine

C12H11N

122-39-4

25г

12

Кальцейн

Calcien

C30H26N2O13

1461-15-0

25г

13

Крезолын улаан

Cresol red

C21H17NaO5S

1733-12-6

25г

14

Ксилол шар

Xylenol orange

C31H28N2Na4O13S

1611-35-4

10г

15

Малахитын ногоон

Malachite green

C23H25ClN2

569-64-2

25г

16

Метил улаан

Methyl red

C15H15N3O2

493-52-7

25г

17

Метил хөх

Methylen blue

C16H18N3SCl

61-73-4

25г

18

Метилоранж

Methylorange

C14H14N3NaO3S

547-58-0

25г

19

Мурексид

Murexide

C8H8N6O6

3051-09-0

25г

20

Тимол

Thymol

C10H14O

89-83-8

25г

21

Тимол хөх

Thymol blue

C27H30O5S

76-61-9

25г

22

Тимолфталейн

Thymolphtalein

C28H30O4

125-20-2

25г

23

Фенол улаан

Phenol red

C19H14O5S

143-74-8

25г

24

Фенолфталейн

Phenolphtalein

C20H14O4

77-09-8

25г

25

Эрихромхар Т

Eriochrome Black T

C20H12N3O7SNa

1787-61-7 25г